null Front
4  boje
Automatski uređaji za kavu
Magnifica S
ECAM22.110.SB
4 boje
ECAM11.112.B Automatski aparat za kavu Magnifica S Automatic ECAM22.110.B Automatski aparat za kavu Magnifica S ECAM22.110.W Bean to cup coffee machines ECAM22.140.B Magnifica S Bean to cup coffee machine
 • Tehnologija mljevenja
 • Najsvježija kava
 • Podešavanje temperature
 • Jednostavno čišćenje
Doznajte više
null Front
4  boje
Automatski uređaji za kavu
Magnifica S
ECAM22.110.B
4 boje
ECAM11.112.B Automatski aparat za kavu Magnifica S Automatic ECAM22.110.SB Automatski aparat za kavu Magnifica S ECAM22.110.W Bean to cup coffee machines ECAM22.140.B Magnifica S Bean to cup coffee machine
 • Tehnologija mljevenja
 • Najsvježija kava
 • Podešavanje temperature
 • Jednostavno čišćenje
Doznajte više
null Front
1  boje
Automatski uređaji za kavu
Magnifica S
ECAM21.117.SB
1 boje
ECAM21.117.W Magnifica S Bean to cup coffee machines
 • Tehnologija mljevenja
 • Najsvježija kava
 • Podešavanje temperature
 • Jednostavno čišćenje
Doznajte više
null Front
4  boje
Automatski uređaji za kavu
Magnifica S
ECAM22.110.W
4 boje
ECAM11.112.B Automatski aparat za kavu Magnifica S Automatic ECAM22.110.B Automatski aparat za kavu Magnifica S ECAM22.110.SB Automatski aparat za kavu Magnifica S ECAM22.140.B Magnifica S Bean to cup coffee machine
 • Tehnologija mljevenja
 • Najsvježija kava
 • Podešavanje temperature
 • Jednostavno čišćenje
Doznajte više
null Front
4  boje
Automatski uređaji za kavu
Magnifica S
ECAM22.140.B
4 boje
ECAM11.112.B Automatski aparat za kavu Magnifica S Automatic ECAM22.110.B Automatski aparat za kavu Magnifica S ECAM22.110.SB Automatski aparat za kavu Magnifica S ECAM22.110.W Bean to cup coffee machines
 • Tehnologija mljevenja
 • Najsvježija kava
 • Podešavanje temperature
 • Jednostavno čišćenje
Doznajte više
null Front
4  boje
Automatski uređaji za kavu
Magnifica S
ECAM11.112.B
4 boje
ECAM22.110.B Automatski aparat za kavu Magnifica S ECAM22.110.SB Automatski aparat za kavu Magnifica S ECAM22.110.W Bean to cup coffee machines ECAM22.140.B Magnifica S Bean to cup coffee machine
 • Tehnologija mljevenja
 • Najsvježija kava
 • Podešavanje temperature
 • Jednostavno čišćenje
Doznajte više